Contact|
20 mei 2019 | Aristo | Amsterdam
Voor het Hanen-congres: Leren praten met plezier is accreditatie aangevraagd en goedgekeurd door NLVF. Ga voor meer informatie en aanvragen bij de andere beroepsverenigingen naar de pagina accreditatie van deze website

Gratis bij deelname!


Alle deelnemers krijgen het boek Leren praten met plezier ter waarde van €57,00 cadeau!

Dit fraai geïllustreerde boek biedt een praktische, op onderzoek gebaseerde benadering om vaardigheden op het gebied van sociale, spraak- en taalontwikkeling en beginnende geletterdheid bij jonge kinderen te bevorderen.

Keynotespeaker Janice GreenbergIn de ochtend spreekt Janice Greenberg over het programma Leren praten met plezier, Learning Language and Loving it. Eind van de middag geeft zij een verdiepende toelichting en achtergronden op de verschillende Hanen-programma’s.
Bent u werkzaam als ZZP-er of heeft u een solo-praktijk? Dan hebben wij voor u een speciaal tarief. Als zelfstandige krijgt u 66 euro korting op het reguliere deelnametarief. Check voor meer informatie de pagina voorwaarden
In een peutergroep op een kindcentrum zit gemiddeld één kind met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Ongeveer 7% van de kinderen op de basisschool heeft een taalontwikkelingsstoornis. Dat zijn twee kinderen per schoolklas. TOS is relatief onbekend maar heeft grote impact op het leven van een kind. Hoe eerder de behandeling start hoe groter de kans op herstel.

Hanen gecertificeerde logopedisten begeleiden ouders en jonge kinderen met een taal- of spraakprobleem thuis, op school en in de kinderopvang. Op dit congres maak je kennis met verschillende Hanen-programma’s en ontdek je wat de verschillende programma’s nog meer te bieden hebben.

Doelgroep

Doelgroep

Dit congres is bedoeld voor professionals die met kinderen met een taalontwikkelingsachterstand werken; logopedisten; pedagogen, teamleiders, locatiemanagers uit de kinderopvang; onderbouw (speciaal) onderwijs; jeugdartsen; pedagogisch behandelaars; medewerkers MKD; ambulant begeleiders; studenten; leerkrachten ROC.

Programma samengesteld in samenwerking met: