Contact|

Congres Leren praten met plezier


20 MEI 2019 | Amsterdam

Accreditatie

Voor het Hanen-congres: Leren praten met plezier is accreditatie aangevraagd bij en goedgekeurd door de volgende beroepsverenigingen:

  • ADAP voor Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF)
  • Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) 
  • Registerplein

Puntentoekenning

Zodra goedkeuring en bijbehorende puntentoekenning bekend is dan vermelden wij dat op deze website.

ADAP (Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici)(OG)

 

voor Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF)

Categorie Accreditatiepunten
NVLF - Scholing 4,5

Registerplein

Deelname aan Hanen-congres: Leren praten met plezier (ID nummer: 351711) levert 4.5 registerpunten op voor de geaccrediteerde deskundigheidsbevordering voor bij Registerplein geregistreerde Aandachtsfunctionarissen, GGZ-Agogen, Maatschappelijk Werkers en Sociaal Agogen.

Categorie Accreditatiepunten
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering aandachtsfunctionarissen 4,5
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen 4,5
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk 4,5
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Werker 4,5

SKJ

Het Hanen-congres: Leren praten met plezier (SKJ203517) is goedgekeurd door de accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister Jeugd in de categorie Informeel leren - Conferentie

Categorie Accreditatiepunten
Geaccrediteerde punten totaal 4,5

Procedure & Voorwaarden

Indien u gebruik wilt maken van accreditatie of een certificaat van deelname wilt ontvangen, dan zijn er een paar belangrijke dingen om rekening mee te houden. Leest u onderstaande voorwaarden en regels alstublieft goed door. Voor vragen en opmerkingen kunt u ons altijd mailen (office@logacom.nl) of bellen (020-3203364). Op de congresdag zelf bent u uiteraard van harte welkom onze registratiebalie.

Presentie & handtekening verplicht
Voor het verkrijgen van punten is aanwezigheid verplicht. Om dit aan te tonen dient u bij vertrek één van de presentielijsten tekenen. De meeste verenigingen eisen dat een deelnemer tenminste 90% van de bijeenkomst aanwezig is geweest, deze regeling houden wij aan voor alle accreditaties en voor het afgeven van een certificaat van deelname. Presentie wordt alleen doorgevoerd van deelnemers die de presentielijst na 16:00 uur hebben getekend. Indien een deelnemer eerder vertrekt, dan maken wij daarvan een aantekening voor op het certificaat. Toekenning van punten is niet aan scholingsaanbieder Logacom, maar aan de accreditatiecommissie van de beroepsvereniging.

Noot voor SKJ geregistreerde deelnemers: SKJ eist voor accreditatie volledige (100%) deelname. Voor een certificaat met SKJ registratie geldt dat u niet vroegtijdig kunt vertrekken, u kunt pas na 16:30 uur de presentielijst tekenen.

Registratienummer
Wanneer u gebruik wilt maken van accreditatie dan hebben wij uw registratienummer nodig. Uw registratienummer heeft u bij uw aanmelding op kunnen geven. Indien u dit nog niet gedaan heeft, kunt u zich bij onze registratiebalie melden of een e-mail sturen naar office@logacom.nl.