Contact|

Congres Leren praten met plezier


20 MEI 2019 | Amsterdam

Inleiding

Congres over het werken met de Hanen-methodiek.

In een peutergroep op een kindcentrum zit gemiddeld éen kind met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Ongeveer 7% van de kinderen op de basisschool heeft een taalontwikkelingsstoornis. Dat zijn twee kinderen per schoolklas. TOS is relatief onbekend maar heeft grote impact op het leven van een kind. Hoe eerder de behandeling start hoe groter de kans op herstel.

Hanen gecertificeerde logopedisten begeleiden ouders en jonge kinderen met een taal- of spraakprobleem thuis, op school en in de kinderopvang. Op dit congres maak je kennis met verschillende Hanen-programma’s en ontdek je wat de verschillende programma’s nog meer te bieden hebben.

Het Hanen Centre in Canada doet vanaf de jaren zeventig onderzoek naar de achtergronden van taal-spraakproblemen en ontwikkelde specifieke methodieken voor het verbeteren van de communicatiemogelijkheden van jonge kinderen met een spraak- of taalachterstand, inclusief kinderen met een ontwikkelingsachterstand of autisme. De evidence based programma’s stellen professionals en ouders in staat kinderen met een vertraagde spraak- of taalontwikkeling te helpen hun communicatieve vaardigheden uit te breiden. De wetenschappelijke onderzoeksresultaten zijn vertaald naar praktische communicatiestrategieën rond dagelijkse bezigheden die gemakkelijk toepasbaar zijn voor ouders.

Keynotespeaker op dit congres is Janice Greenberg. In de ochtend spreekt zij over het programma Leren praten met plezier, Learning Language and Loving it. Eind van de middag geeft zij een uitputtende toelichting op en achtergronden bij de verschillende Hanen-programma’s.

Janice Greenberg, BSc, DSP, is logopedist en programmadirecteur van Leren praten met plezier – The Hanen Program voor onderwijskrachten en groepsleidsters van jonge kinderen. Ze heeft jarenlang met ouders en groepsleidsters gewerkt en past haar enorme ervaring toe op het zich nog steeds ontwikkelende programma Leren praten met plezier. Janice Greenberg geeft over de hele wereld lezingen over de benadering van Hanen om taalontwikkeling en beginnende geletterdheid bij kinderen in kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en de eerste jaren van het basisonderwijs te bevorderen. Ook geeft ze wereldwijd trainingen aan logopedisten, leerkrachten en groepsleidsters van kinderen in de voorschoolse leeftijd.

In de deelsessies gaan Hanen gecertificeerde trainers in op het werken met de Hanen-methodieken en de werking ervan. Sommige behandelen specifieke programma’s als Target word of het werken met Praten doe je met zijn tweeën, andere gaan in op ontluikende geletterdheid, muziek en taalontwikkeling, coachende gespreksvoering. Alle onderwerpen zijn gerelateerd aan het werken met de Hanen-programma’s. Na afloop van dit congres ben je dan ook helemaal op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in de programma’s of heb je kennis gemaakt met methodieken waar je verder mee zou willen werken.