Contact|

Congres Leren praten met plezier


20 MEI 2019 | Amsterdam

Infomarkt

Op het congres wordt een informatiemarkt ingericht, waar verschillende organisaties en instellingen zich kunnen presenteren. Bent u geïnteresseerd om op deze informatiemarkt aanwezig te zijn of heeft u vragen over mogelijkheden overleggen? Neem dan contact met Philippine Herkes via philippine@mailswp.com of bel naar 020-3697237.

Auris helpt mensen die problemen hebben met horen, spreken of taal. Dat kun je breed zien: van peuters die net hebben leren praten tot volwassenen met ernstige problemen met horen. Ook zorgt Auris voor passend onderwijs en begeleidt Auris professionals door bijvoorbeeld scholing en advies. www.auris.nl 
NSDSK biedt specialistische zorg aan mensen met klachten op het gebied van gehoor of spraak en taal en geeft opleidingen om het kennisniveau van professionals in het veld te vergoten. De NSDSK biedt specialistische zorg aan mensen met klachten op het gebied van gehoor of spraak en taal en geeft opleidingen om het kennisniveau van professionals in het veld te vergoten. www.nsdsk.nl 
Pro Education is een van de grootste opleiders op paramedisch gebied in Nederland. Wij bieden geaccrediteerde bij- en nascholingscursussen logopedisten www.proeducation.nl 
Uitgeverij SWP, uitgever voor educatie, vak & wetenschap www.swpbook.com